Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła

nagrzewnica na zużyty olej silnikowy nagrzewnica na zużyty olej silnikowy
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węgiel i jego pochodne (zobacz też: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks) inne m.