strony internetowe rybnik

Cytat z Wikipedii o stronach internetowych

strony internetowe rybnik
Strona internetowa, strona WWW (ang.
web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.

Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee12. Strony tworzy się np.
za pomocą HTML5, CSS3 i JavaScript. .

Widok do druku:

strony internetowe rybnik