Ja Też Kiedyś Chciałem Tworzyć Strony. Nie Wychodziło Mi Zanim Znalazłem TO

sługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią. Z e-commerce wyłączone są zamówienia złożone

Ja Też Kiedyś Chciałem Tworzyć Strony. Nie Wychodziło Mi Zanim Znalazłem TO strony internetowe rybnik

Definicja e-handlu w Wiki

Według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel1 (e-commerce) obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP. Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią. Z e-commerce wyłączone są zamówienia złożone

© 2019 http://tanityton.katowice.pl/