Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

palnik na olej zużyty
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską śrpalnik na olej zużyty .

Widok do druku:

palnik na olej zużyty